logotype
image1 image2 image3

www.dolnabreznica.eu

Obecné oznamypridané 8.2.2017 pridal ADMIN
Výberové konanie riaditeľka škôlky Dolná Breznica
pridané 15.06.2016 pridal ADMIN
Pozvánka na hodové slávnosti Dolná Breznica
pridané 15.06.2016 pridal ADMIN
Pozvánka na hodovú disko zábavu DB
pridané 27.05.2016 pridal ADMIN
Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár Dolná Breznica
pridané 10.05.2016 pridal ADMIN
Verejná obchodná súťaž na predaj hnuteľného majetku obce: Univerzálny nosič - hon
kúpna zmluva
pridané 19.04.2016 pridal ADMIN
Zápis do materskej škôlky
pridané 19.04.2016 pridal ADMIN
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
pridané 19.04.2016 pridal ADMIN
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
pridané 06.04.2016 pridal ADMIN
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy Dolná Breznica
pridané 12.02.2016 pridal ADMIN
Obec Dolná Breznica vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti
kúpna zmluva
pridané 21.01.2016 pridal ADMIN
Výzva na predkladanie cenových ponúk na vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času a Dom smútku
pridané 08.01.2016 pridal ADMIN
Výzva na predkladanie ponúk Proj. dok.- výstavba domu smútku v obci Dolná Breznica
pridané 08.01.2016 pridal ADMIN
Výzva na pred. ponúk k Vyh. štúdie uskutočniteľnosti k proj. - Miestne komunikácie
pridané 11.12.2015 pridal ADMIN
Návrh rozpočtu na rok 2016
pridané 11.12.2015 pridal ADMIN
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 v obci Dolná Breznica
pridané 04.12.2015 pridal ADMIN
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolná Breznica
pridané 29.11.2015 pridal ADMIN
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h
pridané 29.11.2015 pridal ADMIN
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Horovce- 1.- 4. ročník.
pridané 10.10.2015 pridal ADMIN
Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb zimnej údržby miestných komunikácií 2015/2018
pridané 4.4.2015 pridal ADMIN

Zber plastového odpadu


Obecné oznamy sú v skúšobnej prevádzke za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme
Spoločnosť
JAAS Slovakia, s. r. o.

Ponúka na predaj byty v obci Dolná Breznica do osobného vlastníctva.

Viac informácií -TU-
Ukážka Reklamy

Dolná Breznica

informacie
lukas.pekara@dolnabreznica.eu
2017  Dolná Breznica   created www.autoats.sk